CE-keuring aangepaste machines en refit

CE-keuring aangepaste machines en refit

CE-keuring aangepaste machines en refit

Na een grote aanpassing of refit van machines door een ander bedrijf dan de fabrikant is er vaak sprake van een inbreuk op de conformiteit. Wij keuren en bepalen welk gedeelte van de machine niet conform de Verklaring van Overeenstemming is. Er volgt een rapportage welke stappen genomen moeten worden om conformiteit op de aanpassingen te bereiken. Na een aantoonbaar traject volgt een CE-keuring waarbij na goedkeur het geheel weer voldoet aan de CE eisen.

Artikelnummer: 211-D142031

Extra informatie
Downloads

Geen downloads beschikbaar