Chemische veiligheidPijl naar rechts

Werk je met chemische stoffen die mogelijk schadelijk of gevaarlijk zijn? Leg dan de risico vast en verklein de blootstelling, soms komen klachten of letsel pas bij langdurig gebruik aan het licht en dan is het te laat. Voorkomen blijft altijd beter dan genezen.

Veel medewerkers gebruiken chemische stoffen, rond de 25% soms en 16% regelmatig tot vaak. En dit zijn niet allemaal bedrijven in de chemie. Stoffen met oplosmiddelen voor het reinigen of verdunnen worden veelvuldig gebruikt in de industrie. Stoffen die niet direct een gevaar geven kunnen door langdurige blootstelling door sensibilisering gezondheidsklachten geven.

Van het totale komt 40% door werken met gevaarlijke stoffen en jaarlijks sterven er ongeveer 4.100 mensen aan beroepsziekten, waarvan 3.000 als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Onze specialistische kennis is de basis voor meerdere veiligheidsoplossingen om beheersbaar veilig te werken met schadelijke en gevaarlijke stoffen. En door een lager verzuim en een kleinere kans op boetes betaalt de investering in een vermindering van de blootstelling en een verbetering van de chemische veiligheid zichzelf terug.

Wij kennen de wet- en regelgeving en hebben kennis van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) en normen die betrekking hebben op blootstelling. Daardoor voldoen onze veiligheidsoplossingen en adviezen aan dezelfde eisen waar een inspectie of andere instantie op toetst. Door te streven naar een situatie die voldoet aan de wetgeving, werkbaar is en daarmee draagvlak heeft van de medewerkers op de werkvloer willen we een omslag in het veiligheid denken realiseren.

Voor vrijwel elke probleem is een oplossing en waar een wil is, is een weg.

Betrek ons in uw uitdaging over het werken met schadelijke en gevaarlijke stoffen, samen komen we tot een oplossing.

Inrato International biedt veelal een op maat gemaakte oplossing om de veiligheid in je organisatie te verbeteren en ongelukken te voorkomen. Ons aanbod bevat onder andere veiligheidscomponenten, waarschuwingssignalen, Risico-Inventarisaties, CE-markering trajecten en nog veel meer.