Configureerbare veiligheidsrelais - veiligheid PLC

Een universeel veiligheidsrelais kan zijn taak, het bewaken van een veiligheidsfunctie, prima uitvoeren. Bij het doorbreken van de stralen van een lichtscherm volgt een noodstop, dit is een enkelvoudige veiligheidsfunctie. Met de muting functie kan de bediening van de noodstopfunctie gecontroleerd onderdrukt worden echter blijft het een enkelvoudige functie, het is aan-of uit. Een configureerbaar veiligheidsrelais bevat veiligheidsfuncties die aanpasbaar en waarmee de gewenste veiligheidsbesturing te bouwen is.

AND, IF OR & NOR schakelingen

Als machines complexer worden dan bestaat de behoefte naar veiligheidsbesturingen waarbij de uitgangen afhankelijk zijn van bepaalde machine condities. Door zowel de aangesloten veiligheidscomponenten als de condities in een overzicht te zetten kan de veiligheidsbesturing gebouwd worden. Met commando's als AND, IF, OR en NOR en overige commando's kunnen ingangen en uitgangen omgedraaid worden, combinaties vormen en uitsluitingen bepalen. De veiligheidsbesturing is hierdoor, anders dan een universeel veiligheidsrelais met een enkelvoudige veiligheidsfunctie, altijd aan te passen aan de situatie als de wensen of componenten mochten veranderen.

Door de verschillende uitbreidingsmodules, van ingangen tot toerentalbewaking zijn tot 128 ingangen en 16 OSSD dubbele uitgangen mogelijk. Deze uitbreidingsmodules zijn via een connector te verbinden met de basismodule.

Visuele veiligheidsbesturing

Met de 'drag and drop' functie, dat wil zeggen dat diverse voorprogrammeerde veiligheidscomponenten eenvoudig in het overzicht te slepen zijn, kan intuïtief een veiligheidsbesturing gecreëerd worden die direct zichtbaar is. Door de test functie is visueel inzichtelijk hoe de uitgangen reageren op de ingangen van de veiligheidscomponenten en de commando's. Programmeerfouten zijn daardoor eenvoudig op te sporen en te herstellen.

Validatie

Door de veiligheidsbesturing te valideren kan gecontroleerd worden of een benodigd Performance Level (PL) bereikt is met de toegepaste componenten en aansluitwijze. Ook hierin geldt dat inzichtelijk is welke elementen of aansluitwijze beschouwd kan worden als de zwakste schakel in de veiligheidsketen.

Kenmerken:

  • SIL3 - SILCL3 - PLe - CAT4
  • Uitbreidbare ingangen en uitgangen door modulaire uitbreidingen
  • Uitbreidingsmodules koppelbaar met connectoren
  • Logica als AND OR NOR functies
  • Counters en timers
  • LED-statusindicatie

Toepassingen van een programmeerbaar veiligheidsrelais

  • Machines met meerdere veiligheidscomponenten die samenwerken
  • Veiligheidstaken die omgekeerd geschakeld moeten worden
  • Veiligheidsbesturingen met muting inputs en overbruggingsfuncties