Explosieveilige lichtschermen

  • Home
Voor mogelijk explosie gevoelige ruimtes waarin machines of installaties beveiligd moeten worden met lichtschermen, bieden de EX lichtschermen van Smartscan de oplossing. Deze lichtschermen schakelen bij detectie direct de noodstop in zonder gevaar van verhoging van het explosiegevaar.
Explosie gevoelige omgevingen worden vaak gevormd door verwerken van droge stoffen of ontbrandbare (vloeistof)gassen. Blootstelling aan direct vuur, hitte en vonken zouden kunnen leiden tot een explosie. Vandaar dat alle componenten en dus ook veiligheidscomponenten, in de betreffende omgeving zodanig afgeschermd moet zijn dat er geen explosiegevaar kan ontstaan.

Afscherming tegen explosiegevaar
Door een juiste afscherming toe te passen is het mogelijk om alle soorten lichtschermen EX afgeschermd te leveren.

Deze lichtschermen worden geleverd met certificaat en een conformiteitlabel op de lichtschermen zelf.
* Inloopbeveiliging Atex EX zone 2 en 22
* Handbeveiliging Atex EX zone 2 en 22
* Vingerbeveiliging Atex EX zone 2 en 22
* Detectielichtscherm (non-safety) Atex EX zone 2 en 22

Toepassingen
* Machines en installaties in Explosie gevoelige ruimtes.