Inrato zorgt voor veilig vervoer bij overheidsorganisatie

Inrato zorgt voor veilig vervoer bij overheidsorganisatie

Een overheidsorganisatie ontving onlangs ADR-pakketten van Inrato International. Met deze borden en tassen kan de dienst veilig de weg op voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

ADR staat voor Accord Européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route). Dit is een onderdeel van de wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen.
Inrato heeft een volledig ADR-pakket en daar zitten onder meer een opvangreservoir, rioolafdichtingsmat, volgelaat masker en wielkeggen in. U kunt ook borden bij ons bestellen om de specifieke gevaren van uw transport te kunnen aanduiden.
De overheid investeert met de aanschaf van de ADR-pakketten bij Inrato in veiligheid. En geeft daarmee als overheidsorganisatie het goede voorbeeld.
Inrato kan ook u ondersteunen met de voorschriften voor uw voertuig en persoonlijke beschermingsmiddelen. We adviseren u graag over de voorschriften voor onderweg voor bijvoorbeeld blusmiddelen. Als ADR-specialist hebben wij diverse oplossingen in huis.