Kemler-code 

Het Gevaarsidentificatienummer (GEVI) - ook wel Kemler-getal of Kemler-code genoemd - staat altijd boven het stofidentificatienummer op het rechthoekige oranje bord dat de A.D.R Codering weergeeft.