Lichtschermen

Lichtschermen zijn twee verticaal geplaatste veiligheidscomponenten waarvan een deel de zender en de ander de ontvanger is. In de zender zijn zenddiodes geplaatst die continu een onzichtbaar infrarood licht uitzenden. In de ontvanger zijn eveneens ontvangstdiodes geplaatst die het uitgezonden infrarode licht opvangen.

Wanneer het uitgezonden infrarode licht niet ontvangen wordt betekent het dat de stralen onderbroken zijn door een persoon of door een product. Direct na het verbreken van de stralen volgt een uitgangssignaal om de gevaarlijke delen van de machine uit te schakelen en hierdoor te voorkomen dat een persoon gevaarlijke zones kan bereiken.

Om medewerkers te beschermen tegen het bereiken van gevarenzones wordt vaak gebruik gemaakt van machinekappen en machineafschermingen. Dit blokkeert de toegang van de machine en men moet alle gedeelten voorzien van kappen en afscherming.

Met een lichtscherm kan een gedeelte tot 40meter beveiligd worden zonder dat er elke meter iets op de vloer gemonteerd hoeft te worden. De machine is in stilstaande toestand volledig bereikbaar voor onderhoud.

Bij veiligheid lichtschermen zijn drie hoofdcategorieën voor de verschillende inzetten beschikbaar:

 • Lichtschermen voor inloopbeveiliging

 • Lichtschermen voor handbeveiliging en

 • Lichtschermen voor vingerbeveiliging en

Welk model en type lichtscherm toegepast moet worden hangt af van de situatie die beveiligd moet worden.

Binnen de hoofdcategorie zijn en de volgende kenmerken die aanvullend bepaald moeten worden voor een lichtschermbeveiliging die afdoende is en voldoet aan de norm.

 • Detectiehoogte

 • Resolutie of oplossend vermogen (aantal stralen)

 • Performance level en veiligheidsklasse / type

 • Bereik (maximale afstand tussen zender en ontvanger)

Lichtschermen zorgen met onzichtbaar IR licht voor een niet-fysieke barrière om personen te beschermen tegen het bereiken van gevarenzones. Om toch gecontroleerd producten door het scherm te voeren zijn functies als muting fixed blanking en floating blanking beschikbaar. Een lichtscherm wordt ook wel lichtgordijn, lichtlijst of veiligheidsscherm genoemd.

Kenmerken

 • Niet-fysieke beveiliging

 • Modellen toe te spitsen op de vereiste beveiliging

 • Beveiliging van grote gebieden mogelijk

 • Hoekbeveiliging met spiegelmodules

Toepassingen van lichtschermen

 • Beveiligde uitvoer van palletizers

 • Beveiliging langs rollenbanen

 • Robotcel beveiliging

 • Beveiliging van productiemachines