Risico Beheer platform - Safety Manager Online

Risicobeheer softwareapplicatie voor een up-to-date Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE). Met dit pakket wordt informatie over gevaarzettingen en bijbehorende beheersmaatregelen beschikbaar voor betrokken werknemers. Deze werknemers met allen hun eigen rol (TD, engineer, veiligheidskundige en directie) kunnen beschikken over informatie en status van elk afzonderlijk gevaar om de risico's te minimaliseren of zelfs te elimineren.

Toont 1 product

Door taken te geven aan betrokkenen en de voortgang te monitoren geeft een actueel overzicht van niet alleen de 'todo' maar ook van de 'done' taken. Van een statisch naar een dynamische omgeving. De intuïtieve menustructuur zorgt ervoor dat je vlot weet waar de elementen zich bevinden. Er zijn diverse rapportages die in Word als PDF uitgedraaid kunnen worden.

Melden gevaren

Veel bedrijven werken met registratie van 'misses / near misses' dus de ongelukken en de bijna-ongelukken. Doodat niet iedere organisatie de verwerking en organisatie hiervan geregeld heeft loopt men de kans dat de aandacht hiervoor verslapt "ze doen er toch niets mee". In Safety Manager Online kan iedere gerigisteerde gebruiker of gebruikersgroep een gevaar melden. Dit gemelde gevaar is dan direct onderdeel van de aanwezige risicobeoordeling.

Kenmerken

  • Software tool om risico’s en beheersmaatregelen vast te leggen
  • Basis Risico Factor indicator
  • EVGE checklist
  • Diverse rapporages

Toepassingen van Risico Beheer platform - Safety Manager Online

  • Nieuwe machines CE-Markering traject
  • Aanpassingen aan CE-machines – refit
  • Beheer van veiligheid van machineparken