Brandalarm signaleringen EN54

Van de veiligheidsmaatregelen in industriële gebouwen of gebouwen waar veel mensen samenkomen is het brandalarm of brandmeldinstallatie de belangrijkste maatregel.

Een brandmeldinstallatie detecteert, lokaliseert en signaleert een beginnende brand, zodat deze tijdig besteden kan worden of dat tijdig tot evacuatie overgegaan kan worden.

Branddetectie

In een rookmelder zit naast de sensor die de rook of hitte detecteert een piëzo-elektrische transducer dat een hoog piepend geluid met een interval geeft als waarschuwingssignaal. In de ruimte waar de rookmelder hangt wordt een persoon gewaarschuwd voor een rookontwikkeling of warmteontwikkeling afhankelijk van het type rookmelder.

Bij gebouwen met meer ruimtes is de lokale rookmelder ook verbonden aan een brandmeldcentrale. Deze centrale regelt dat aangrenzende ruimtes waar de rookmelder is afgegaan ook gewaarschuwd worden voor een brand. Hierdoor kan een etage of sectie tijdig geëvacueerd worden.

Om deze ruimtes te waarschuwen worden brandalarm signaalgevers geplaatst, dit kunnen flitslichten zijn of een sirene met de bekende slow-whoop. De slow whoop is het meest gebruikte geluidssignaal als ontruimingssignaal of bij een ontruimingsalarm. Ook zijn er combinaties van sirene-flitslicht combinatie voor brandveiligheid waar de lamp ook een ingebouwde sirene bevat. In het geval van rookontwikkeling is de lamp dan minder goed zichtbaar maar het geluidssignaal blijft hoorbaar ondanks de rook. Ook bij gebouwen met nissen of andere objecten kan het voorkomen dat de lamp niet zichtbaar is, een sirene biedt dan ook voordelen.

Er zijn vanzelfsprekend eisen aan brandalarmsystemen en brandalarm signaleringen, de signalen moeten duidelijk zichtbaar en hoorbaar en daarmee waarneembaar zijn. Daarnaast betrouwbaar, robuust en vooral van een vlam vertragend materiaal.

EN54 en EN54-23 normen

Er is een reeks normen welke de producteigenschappen en toepassingen voor branddetectie- en brandmeld waarschuwingssignalen en sirenes beschrijft, dit de norm EN54.

In sectie 23 van de norm, EN54-23, gaat de norm dieper in op de producteigenschappen. Waar voorheen het melden van een brand met een sirene voldeed is tegenwoordig een optisch signaal vereist, dat mag natuurlijk ook een combinatie van sirene en lichtsignaal zijn. De signaallampen dienen te voldoen aan de gestelde eisen aan lichtspreiding en licht vermogen (output).

Sinds 1 januari 2014 mogen slechts optische of combinatie optische en akoestische signaalgevers die voldoen aan zowel de EN54 als de EN54-23 geïnstalleerd worden in nieuwe brandmeldsystemen.

Kenmerken

  • EN54 en EN54-23 gecertificeerd
  • Hoge output in licht en geluid
  • Vlam vertragende robuuste behuizing
  • Brede lichtspreiding voor groot bereik

Toepassingen

  • Brandmeldinstallatie
  • Ontruimingssignaal
  • Ontruimingsalarm
  • Evacuatie bij calamiteiten