SignaleringstechniekPijl naar rechts

Signalen worden gebruikt om op afstand informatie door te geven. Deze informatie kan van alles zijn; een status van een proces of machine, een waarschuwing voor een leegrakende grondstof of een alarm dat er ingegrepen moet worden. Het is dan ook van belang dat het signaal het juiste doel bereikt en dat de informatie bekend is bij de doelgroep. Er zijn veel soorten signaalgevers; grofweg onder te verdelen in optische- en akoestische signaleringen. En een combinatie van licht en geluid in een enkele behuizing.

Optische signaalgevers

Een signaalgever zoals een signaaltoren, zwaailamp of flitslamp welke door middel van lichtsignalen een waarschuwingssignaal geeft.

Akoestische signaalgevers

Een signaalgever zoals een zoemer, elektronische sounder, luchthoorn of sirene welke door middel van geluidssignalen een waarschuwingssignaal geeft.

De omgeving en de toepassing bepalen grotendeels de uitvoering van de signaalgever die het beste het alarmignaal of waarschuwingssignaal kan overbrengen zoals:

  • Vlakke LED signaallampen met twee kleuren
  • Lampen voor hoge obstakels in vliegroutes
  • Signalen die een veiligheidsfunctie mogen vervullen
  • Brandalarm sirenes en flitslampen
  • Lampen die alle kleuren kunnen tonen en zelf meerdere tegelijk
  • Ontruiming alarm sirenes
  • Signaallampen voor verticale montage op machines en muren
  • Torenlampen op machine rondom zichtbaar
  • Lampen met fail-safe zelftest functie

Leg ons een vraagstuk voor op het gebied van signalering en merk dat er zoveel meer mogelijk is dan gedacht.