Terminologie - L-muting profiel

  • Home
Het L-muting profiel heeft de vorm van een omgekeerde L waarbij aan de machinekant een mutebalk aanwezig is met twee muting fotocellen. Het L-muting profiel wordt toegepast voor de beveiliging van machines waarbij producten slechts uitgevoerd moeten worden zonder noodstop. Bij het betreden van personen richting de machine volgt wel een noodstop zodat personen de onveilige zone niet kunnen bereiken. De muting fotocellen in de L-muting profielen dienen kruislings (cross-beam) aangesloten te worden. Bij machines waarbij producten zowel in- en uitgevoerd moeten worden, moet men een T-muting profiel toepassen.