Terminologie - Veiligheidssluis

  • Home
Een veiligheidssluis is een overgang tussen twee ruimtes waarbij slechts geautoriseerde personen bepaalde ruimten kunnen betreden. Door detectiematten met meerdere zones te gebruiken wordt het binnensluizen van een tweede persoon vrijwel onmogelijk gemaakt. Bijkomende biometrische identificatiesystemen in de binnenruimte zorgen voor de verificatie van de gebruiker en sluiten misbruik uit. Veiligheidssluizen worden ook wel doorlaatinrichtingen genoemd.