Terminologie - veiligheidsmat transport en plaatsing

  • Home
Voor het verzenden worden de schakelmatten verpakt in houten kisten of verpakt tussen de houten platen en stevig karton. Op de verpakking wordt duidelijk vermeld UP en BREEKBAAR.

Bij het in ontvangst nemen van de zending zeker de verpakking controleren op eventuele beschadiging en dit melden aan de transportfirma. Bij het openen van de verpakking oppassen
van de inhoud niet te beschadigen. Tijdens de stockage wordt aangeraden de matten in deze verpakking te bewaren.

Opgepast
De schakelmatten mogen zeker niet geplooid of opgerold worden; zie de instructies die op de mat gekleefd zijn. De matten kunnen op 2 manieren ontladen worden:
Ofwel verticaal hangend dragen ofwel de mat horizontaal schuivend op een stijve plaat

of
plank overnemen ( zonder te plooien ) dan transporteren rustend op deze plaat en op de legplaats de mar terug van de stijve plaat afschuiven zonder te plooien.

Indien de mat uitgepakt is mag deze alleen op een gladde effen oppervlakte gelegd worden en mag met geen enkel voorwerp belast worden.

De schakelmatten mogen om geen enkele reden verschoven of gedragen worden door middel van de elektrische kabels.

Zo niet kunnen er onherstelbare beschadigingen aangebracht worden.

Correct installeren van de schakelmatten
Informatie voor de gebruiker bij het correct installeren van de schakelmatten
- Matten die op de vloer gemonteerd worden
De matten moeten gelegd worden op een vooraf bepaalde en voorziene oppervlakte.

Deze oppervlakte moet zeer effen zijn gemaakt ( zonder bulten of gaten ) zo niet zal de werking en de levensduur negatief beïnvloed worden.

De ongelijkheid van de vloer mag niet groter zijn dan 2 mm. Bij een oppervlakte van 1m x 1m. Leg de matten nooit op door geperste of uit geponste platen, korrelige vloeren, trappen en dergelijke.

Om lichte oneffenheden toch weg te werken kan men best een zinken onder plaat van 1.5 mm leggen tussen de schakelmat en de vloer.

- Matten die gemonteerd zijn op stapplatforms
Controleer goed of de uitlijning en de effenheid van deze vloeren. Hier moeten de matten rusten op een gladde onvervormde stalen of houten plaat. Indien de matten bij deze montage belast worden door 1 of 2 personen moet een doorbuiging van het geheel voorkomen worden, zo niet kan er vals contact ontstaan ofwel een beschadiging aan de schakelmat geven.

Bevestiging van de schakelmatten voor de beide montages
De matten moeten op een goede manier bevestigd worden om een perfecte beveiliging te bekomen in de gevaarzone. Monteer de omtrek van de matten op de vloer met bevestigingspluggen en vijzen zoals getoond wordt in de documentatie.
Monteer de omtrek van de matten op de loopplatforms door gebruik te maken van zelf tappende vijzen of door voor te boren in het mentaal en dan te bevestigen met bouten en moeren afhankelijk van de gebruikte ondergrondmaterialen.

Trek nooit aan de kabels om de mat te verleggen.
Installatie van twee of meer veiligheidsmatten die aangesloten worden op 1 controlebox.

De schakelmatten steeds laten rusten op een gladde en zuivere vloer. Indien de industriële vloer niet perfect effen is of indien de matten rusten op een metalen platform dan best een stijve tussenplaat voorzien van Alum/metaal of hout.