Ex schakelaar


Voor mogelijk explosie gevoelige ruimtes waarin machines of installaties beveiligd moeten worden met veiligheidsschakelaars, bieden EX veiligheidsschakelaars de oplossing. Deze veiligheidsschakelaars schakelen bij bediening direct het noodstopcircuit in zonder gevaar van verhoging van het explosiegevaar.

Explosie gevoelige omgevingen worden vaak gevormd door verwerken van droge stoffen of ontbrandbare (vloeistof)gassen. Blootstelling aan direct vuur, hitte en vonken zouden kunnen leiden tot een explosie.

Vandaar dat alle componenten en dus ook veiligheidscomponenten, in de betreffende omgeving zodanig afgeschermd moet zijn dat er geen explosiegevaar kan ontstaan.

Afscherming tegen explosiegevaar
Door met name een juiste afdichting toe te passen en componenten toe te passen die geen vonkvorming veroorzaken, is het mogelijk toch veiligheidsschakelaars toe te passen in explosiegevoelige zones. Deze veiligheidsschakelaars worden geleverd een conformiteitlabel op de behuizing, het certificaat is op aanvraag beschikbaar.

Voor diverse explosiegevoelige zones zijn EX veiligheidsschakelaars leverbaar:
* mechanische veiligheidsschakelaars zonder vergrendeling EX Zone 1, Zone 2, Zone 21 en Zone 22
* magnetische veiligheidvergrendeling Zone 2 en Zone 22
* trekkoordschakelaars EX Zone 1, Zone 2, Zone 21 en Zone 22
* noodstopknoppen EX Zone 1, Zone 2, Zone 21 en Zone 22
 
Kenmerken:
* IP67 of hoger (afdichting)
* vlamvertragende of onbrandbare behuizingen
* explosieveilige interne schakelcontacten
Toepassingen:
* machines en installaties in ATEX Explosie gevoelige ruimtes