Noodstoprelais - veiligheidsrelais

Een noodstoprelais is een veiligheidsrelais welke na een noodstopsignaal meestal de aandrijving en daarmee de bewegende delen uitschakelt en eveneens alle (stuur) stromen onderbreekt zodat een machine tot een complete stop komt. Doordat het resultaat van de bediening een noodstop is wordt dit veiligheidsrelais een noodstoprelais genoemd.

Op het noodstoprelais worden de veiligheidsuitgangen van de gebruikte veiligheidscomponenten aangesloten. Als er sprake is van meerdere veiligheidscomponenten dan worden deze als serieschakeling aangesloten. Bij een serieschakeling zorgt de activatie van een willekeurig veiligheidscomponent voor een noodstop, te vergelijken aan een kerstverlichting waar het uitdraaien van een lampje de hele verlichting deed uitgaan. De reden van een serieschakeling is dat een activatie of fout altijd leidt tot een noodstop, bij een parallel schakeling is dit niet het geval.

Vaak zorgt een noodstoprelais direct voor een noodstop, er zijn versies met een vertraagde uitgang zodat er kort tijd is voor de machine om naar een bepaalde machineconditie te gaan voordat de voedingsspanning onderbroken wordt.

We kunnen een onderscheid maken tussen de volgende veiligheidsrelais die allemaal als noodstoprelais kunnen dienen.

De universele of allround veiligheidsrelais kan voor alle machines gebruikt worden die puur een bewaakte noodstopknop nodig hebben. Varianten hierbinnen zijn veiligheidsrelais voor mobiele machines met, veiligheidsrelais met vertraagde veiligheidsuitgangen en veiligheidsrelais voor transistoringangen zoals contactloze veiligheidsschakelaars.

Een veiligheidsrelais voor tweehandenbediening is specifiek bedoeld voor net gelijktijdig bedienen van twee knoppen met de handen zodat de handen niet in de gevarenzone aanwezig kunnen zijn. Dit veiligheidsrelais werkt met een opgaande en afvallende flank, dat wil zeggen dat de knoppen beide ingedrukt en beide weer losgelaten moeten worden. Het omzeilen van de beveiliging door een knop ingedrukt te houden is hierdoor niet mogelijk.

Voor de taktiele veiligheid, de veiligheidsmatten, veiligheidsbumpers en de veiligheidslijsten zijn er specifieke sensorbewaking veiligheidsrelais. Deze sensorbewaking houdt in dat er geen maak-of verbreek uitgang is, er is een draadbreukbewaking gecombineerd met een schakelbewaking. Een universeel veiligheidsrelais werkt met verbreekcontacten en kan deze schakelbewaking niet monitoren. Bij de veiligheidslijsten is er het weerstandswaarde schakelprincipe, het sensorbewaking veiligheidsrelais bewaakt dan een weerstandswaarde van 8,2 Kohm, als de waarde boven de 10Kohm komt dan is er sprake van een draadbreuk terwijl als de waarde onder de 7,6 KOhm komt dan is er sprake van een bediening van de veiligheidslijst.

Bij lichtschermen kunnen functies als muting, EDM of blanking ingezet worden. Met de functie muting kan het hele lichtscherm tijdelijk gecontroleerd overbrugd worden om een product door het lichtscherm te voeren zonder dat er een noodstop volgt. EDM staat voor External Device Monitoring en is een functionaliteit om een vitaal component zonder veiligheidsfunctie op te nemen in het veiligheidscircuit en daarmee dit component fail-safe te kunnen bewaken. Blanking is een afgeleide van muting waarbij men slechts enkele stralen in het lichtscherm gecontroleerd uitschakelt om bijvoorbeeld een lang product dat tijdens de bewerking door het lichtscherm uit de machine steekt. De veiligheidsrelais voor lichtschermen bevatten de ondersteunende terminals voor de muting, EDM of blanking functionaliteit.

Kenmerken

  • Directe- of vertraagde uitgangscontacten
  • Manuele-of automatische reset
  • Bewaking van noodstopknoppen, (contactloze) veiligheidsschakelaars en lichtschermen
  • Sensorbewaking van veiligheidsmatten, veiligheidsbumpers en drukgevoelige lijsten
  • Ondersteuning van functies als blanking, muting en EDM
  • Veiligheidsklasse PLc, PLd of PLe gecertificeerd

Toepassingen van Noodstoprelais - veiligheidsrelais

  • Enkelvoudige noodstopcircuits met een noodstopknop
  • Noodstopcircuit voor toepassingen met veiligheidsmatten, veiligheidsbumpers en drukgevoelige lijsten
  • Noodstopcircuits voor machines met lichtschermen en veiligheidsschakelaars