Periodieke Keuring Arbeidsmiddelen PKA

  • Home
De periodieke Keuring Arbeidsmiddelen (PKA) is bedoeld als APK voor veiligheidssystemen.

Net als de auto zijn machines onderhevig aan slijtage, storingen en uitval, dit is niet anders voor veiligheidscomponenten en gehele systemen die zorgen voor een veilige werking van de machine. Periodiek bepalen of de ‘stand der techniek’ het mogelijk maakt om bestaande gevaren beter te beveiligen of zelf op te lossen kan een groot voordeel opleveren.  
 
Veiligheidscontrole geïnitieerd vanuit het ProZone opvoerbandbeveiliging systeem
De afgelopen jaren heeft Inrato diverse machines en machinelijnen voorzien van veiligheidssystemen. Bij installatie worden veiligheidssystemen vanzelfsprekend volgens de eisen opgeleverd. Echter hoe wordt gewaarborgd dat veiligheidssystemen blijven functioneren volgens de eisen?

Vanuit de recycling industrie en dc’s met een eigen afvalverwerkingsinstallatie waar Inrato een groot aantal opvoerbandbeveiliging systemen heeft geïnstalleerd, kwam de vraag naar een periodieke veiligheidscontrole.

Voldoen aan vereisten Risico-Inventarisatie
Om de veiligheidsprestaties voor haar klanten te kunnen waarborgen heeft Inrato de Periodieke Keuring Arbeidsmiddelen (PKA) opgezet. Met deze waarborging voldoen de klanten op dit punt direct aan de vereisten vanuit de Arbowet en de RI&E.  

Tijdens de veiligheidskeuring wordt gecontroleerd of en hoe systemen na eerste installatie worden gebruikt en ervaren. Ook hoe men er praktisch en organisatorisch mee omgaat tijdens werkprocessen. Na deze keuring is bekend hoe u slim en efficiënt werken kunt combineren met veilig werken voor uw personeel.

Naast de alom bekende keuringssticker op de installatie ontvangt het bedrijf per installatie een keuringsrapport en PKA certificaat van de gekeurde arbeidsmiddelen. In het keuringsrapport worden naast bevindingen ook adviezen gegeven hoe de veiligheid praktisch en organisatorisch verbeterd kan worden.  

Controle van veiligheidssystemen op machines
Door haar brede kennis in veiligheid kan Inrato controles uitvoeren op veiligheidscomponenten en veiligheidssystemen van verschillende typen machines, machinelijnen en zelfs voertuigen. Hierbij worden onderdelen als veiligheidsafstanden, werkbaarheid, aansluitwijze, noodstopcircuit en normreferenties met bijbehorende Performance levels PL nagegaan en getoetst.