Periodieke Keuring Arbeidsveiligheid PKA

De periodieke Keuring Arbeidsveiligheid (PKA) is bedoeld als APK voor veiligheidssystemen. Werknemers die veiligheidscomponenten verwijderen of overbruggen zorgen voor een risico dat vaak niet bekend is en onderkend wordt.

Toont 1 product

Net als een auto zijn machines onderhevig aan slijtage, storingen en uitval, dit is niet anders voor veiligheidscomponenten en gehele systemen die zorgen voor een veilige werking van de machine. Periodiek bepalen of de ‘stand der techniek’ het mogelijk maakt om bestaande gevaren beter te beveiligen of zelf op te lossen kan een groot voordeel opleveren.

Veiligheidscontrole als onderdeel van waarborgen Safety Level

De afgelopen jaren heeft Inrato diverse machines en machinelijnen voorzien van veiligheidssystemen. Bij installatie worden veiligheidssystemen vanzelfsprekend volgens de eisen opgeleverd. Echter hoe wordt gewaarborgd dat veiligheidssystemen blijven functioneren volgens de eisen?

Om de veiligheidsprestaties voor haar klanten te kunnen waarborgen heeft Inrato de Periodieke Keuring Arbeidsveiligheid (PKA) opgezet. Met deze waarborging voldoen de klanten op dit punt direct aan de vereisten vanuit de Arbowet en de RI&E.

Tijdens de veiligheidskeuring wordt gecontroleerd of en hoe systemen na eerste installatie worden gebruikt en ervaren. Ook hoe men er praktisch en organisatorisch mee omgaat tijdens werkprocessen. Na deze keuring is bekend hoe u slim en efficiënt werken kunt combineren met veilig werken voor uw personeel.

Naast de alom bekende keuringssticker op de installatie ontvangt het bedrijf per installatie een keuringsrapport en PKA-certificaat van de gekeurde arbeidsmiddelen. In het keuringsrapport worden naast bevindingen ook adviezen gegeven hoe de veiligheid praktisch en organisatorisch verbeterd kan worden.

Controle van veiligheidssystemen op machines

Door haar brede kennis in veiligheid kan Inrato controles uitvoeren op veiligheidscomponenten en veiligheidssystemen van verschillende typen machines, machinelijnen en zelfs voertuigen. Hierbij worden onderdelen als veiligheidsafstanden, werkbaarheid, aansluitwijze, noodstopcircuit en normreferenties met bijbehorende Performance levels PL nagegaan en getoetst.

Kenmerken

  • Periodieke controle van veiligheidscomponenten
  • Waarborging veiligheidsniveau
  • Werkplek RI&E

Toepassingen van een Periodieke Keuring Arbeidsveiligheid PKA

  • Installaties met veel stof en vuil
  • Werkplekken met verouderde machines
  • Werkplekken waar beveiligen overbrugd of verwijderd worden.