Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) gevaarlijke stoffen

Een Risico-inventarisatie is-en-blijft onverminderd belangrijk, als diagnose-instrument kan hiermee aangetoond worden in welke mate de veiligheid en gezondheid in een bedrijf is geregeld. Zowel de zaken die al goed geregeld zijn als dingen waar verbeterpunten liggen zijn in een opslag inzichtelijk.

Toont 1 product

Een RI&E gevaarlijke stoffen is een verdiepende RI&E binnen de algemene Risico-Inventarisatie en Evaluatie waarin specifiek gekeken wordt naar de blootstelling, het gebruik, de opslag en handling van schadelijk en gevaarlijke stoffen.

Een bedrijf gebruikt meer gevaarlijke stoffen dan gedacht, ook uw bedrijf. Een bekend voorbeeld van een chemische stof die op het eerste gezicht niet gevaarlijk lijkt maar het wel is. Loctite 243, de meest bekende schroefdraadafdichting.

Deze komt met een gebruiksaanwijzing met daarop P-zinnen en H-zinnen. Deze zinnen staan voor Harzard (H) en de Precaution (voorzorgsmaatregelen) bij het gebruik. Helaas bevat de afdichting stoffen welke kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn (CMR-stoffen). Bij bewezen CMR-stoffen kan het zijn dat er een administratie bijgehouden moet worden op personeelslid niveau met de datum van blootstelling net als de duur van de blootstelling en genomen voorzorgsmaatregelen.

Kijkt u wel eens in uw chemiekast op het werk? Of is er geen centrale opslag van middelen en zwerven producten door de werkplaats? Brake cleaner is een typisch middel dat vluchtige bestanddelen bevat, aan het gebruik kleven lange termijn risico’s. Soms bestaat er geen goed alternatief, dan is het zaak de risico’s tijdens het gebruik te verkleinen.

Ook stof dat vrijkomt bij bewerkingen of kwartszand zijn stoffen die niet gevaarlijke lijken maar het daardoor juist wel zijn.

Verdiepende RIE gevaarlijke stoffen

Wij inventariseren wat voor stoffen worden gebruikt en wat de eisen zijn die gesteld worden aan het gebruik en opslag van deze producten. In termen van blootstelling, P-zinnen (voorzorgsmaatregelen) en H-zinnen (risico’s bij gebruik). Ook zaken als het morsen van een stof, producten die gebruikt worden met het middel zoals poetsdoeken of poetspapier kunnen indirect risico’s geven.

Wij brengen in kaart welke middelen de meeste risico’s geven en welke middelen weinig tot geen. Met deze informatie wordt een Plan van Aanpak opgesteld met taken om het gebruik van chemicaliën en gevaarlijke stoffen aantoonbaar beheersbaar te maken. Een veilige en gezonde werkplek werkt namelijk beter, op zowel de korte-als de lange termijn.

Stappenplan Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) gevaarlijke stoffen

  • We bepalen en leggen vast bij welke werkzaamheden er stoffen gebruikt worden
  • We bepalen of meten de blootstelling is en leggen die vast
  • Met werkbare beheersmaatregelen verminderen we het gebruik van schadelijke of gevaarlijke stoffen of verlagen de blootstelling
  • Dit verwerken we in het Plan van Aanpak en het Risico Reductie Plan voor de verdiepende RI&E gevaarlijke stoffen