Safety-Manager-Online

  • Home
Risicobeheer software applicatie voor een up-to-date Risico Inventarisatie  en Evaluatie (RIE). Met dit pakket wordt informatie over gevaarzettingen en bijbehorende beheersmaatregelen beschikbaar voor betrokken werknemers. Deze werknemers met allen hun eigen rol (TD, engineer, veiligheidskundige en directie) kunnen beschikken over informatie en status van elk afzonderlijk gevaar om de risico's te minimaliseren of zelfs te elimineren. 

Door taken te geven aan betrokkenen en de voortgang te monitoren geeft een actueel overzicht van niet alleen de 'todo' maar ook van de 'done' taken. Van een statisch naar een dynamische omgeving.

Melden gevaren
Veel bedrijven werken met registratie van 'misses / near misses'dus de ongelukken en de bijna-ongelukken. Doodat niet iedere organisatie de verwerking en organisatie hiervan geregeld heeft loopt men de kans dat de aandacht hiervoor verslapt "ze doen er toch niets mee". In Safety Manager Online kan iedere gerigisteerde gebruiker of gebruikersgroep een gevaar melden. Dit gemelde gevaar is dan direct onderdeel van de aanwezige risico beoordeling.