Veilig werken met schadelijke stoffen

Het vrijkomen van gevaarlijke of schadelijke stoffen klinkt veel werkgevers vreemd in de oren, er staan geen grote tanks met chemicaliën op het terrein en bij het werk komen geen dampen of rook vrij. Maar juist het niet kunnen zien of ruiken van stoffen zorgt voor een onbekende blootstelling waarvan niet verwacht wordt dat deze gevaarlijk is.

Toont 1 product

Vooral in de categorie waar de risico’s niet bekend zijn en daardoor vastgelegd worden zorgt dit voor een blijvende blootstelling aan deze stoffen. Juist een langdurige volledige blootstelling kan zorgen voor sensibilisering en blijvend letsel.

Een onderzoek naar mogelijke schadelijke stoffen is in korte tijd uitgevoerd en biedt direct inzichten. Als eenmaal bekend is, door bijvoorbeeld een verdiepende RIE gevaarlijke stoffen, dat er op de plaats van arbeid gewerkt wordt met gevaarlijk stoffen of dat er processen zijn waarbij schadelijke stoffen vrijkomen zullen de risico’s beheerst moeten worden. Na deze beheersing is er sprake van chemische veiligheid op de werkplek.

Het beheersen van de risico’s in de eerste plaats om medewerkers te beschermen en op de tweede plaats om te voldoen aan de ARBO-wetgeving, de eisen vanuit de omgevingsdienst, de eisen vanuit de milieuvergunning en overige wet- en regelgeving. Deze verslaglegging met doeltreffende beheersmaatregelen is dan ook geen nice-to-have maar een must-have, er ligt een wettelijke verplichting als werkgever. De werkgever moet aantonen dat deze er alles aan gedaan heeft om de medewerkers en het milieu te beschermen.

Stappenplan veilig werken met gevaarlijke stoffen

  • We inventariseren de risico’s van de werkzaamheden en leggen de voorgeschreven werkwijze vast in een werkinstructie
  • We stellen een Veiligheid Informatie Kaart op met daarop informatie over de stof, de beschermingsmiddelen tegen blootstelling en wat men moet doen bij het morsen van een stof, directe blootstelling en calamiteiten
  • We stellen een instructie op om de medewerkers te trainen in het veilig werken en veilig houden van de werkplek