Veiligheidslijsten

Veiligheidslijsten zijn strippen waarin indrukgevoelige contacten zijn verwerkt die beknelling van lichaamsdelen voorkomen. Als bijvoorbeeld een beweegbare machinekap naar beneden komt en de hand van de medewerker nog onder de kap zou zijn dan zou er knelgevaar zijn. Door de drukgevoelige lijst wordt de beweging stilzet en beknelling voorkomen. De indrukking om de beweging te stoppen en knelgevaar te voorkomen wordt op elke positie van de veiligheidslijst geregistreerd.

Indrukgevoelige sensoren werken niet met luchtdruk, bij een gaatje is de drukgevoelige lijst nog steeds actief en beveiligt tegen knelgevaar. Om te detecteren of er een vinger of hand bijna bekneld raakt werken de veiligheidslijsten met twee detectieprincipes; het sensor schakelprincipe en het weerstandswaarde schakelprincipe.

Bij het sensor schakelprincipe zijn er twee continue lussen die fail-safe gemonitord worden op draadbreuk, bij indrukking vormt er een verbinding tussen de twee lussen die de indrukking registreert. Het veiligheidsrelais zet deze indrukdetectie om naar het stilzetten van de beweging via een noodstop.

Het weerstandswaarde principe werkt zoals het woord al aangeeft met een weerstandswaarde van 8,2KOhm. Deze weerstandwaarde is een continue waarde die het veiligheidsrelais monitort als de knellijst niet bediend wordt. Als het veiligheidsrelais een weerstandswaarde boven de 10 KOhm komt dan is er sprake van een draadbreuk, dit wordt fail-safe gemonitord. Bij indrukking volgen de indrukgevoelige sensoren de weg van de minste weerstand en zakt de weerstandswaarde onder de 7,6 KOhm, het veiligheidsrelais zet deze indrukdetectie om naar het stilzetten van de beweging via een noodstop.

De veiligheidslijsten zijn leverbaar in diverse profielhoogten en creëren daarmee flexibiliteit in het indrukkend vermogen en de afdichting. Het materiaal van de veiligheidslijsten is PVC, EPDM of TPE waarbij het materiaal TPE de positieve eigenschappen van zowel PVC als EPDM combineert. PVC is goed bestand tegen olie en vetten terwijl EPDM goed bestand is tegen schoonmaakmiddelen en zuren.

Doordat de lijsten pas na montage in de montageprofielen geschoven kunnen worden, kan eerst het profiel gemonteerd worden zonder dat de schakellijst beschadigd. Hierna kan de PVC of EPDM lijsten eenvoudigweg in de aluminium profielen geschoven worden. De veiligheidslijst wordt op de gevraagde lengte geleverd en kan voorzien van Kom een kabeluitgang aan de onderzijde, in het verlengde van de lijst of aan de zijkant.

Het bijbehorende veiligheidsrelais controleert continu de werking van de veiligheidslijst zodat de veiligheid gewaarborgd wordt. Bij beschadiging zal het veiligheidsrelais het noodstopcircuit van de machine inschakelen zodat er geen onveilige situatie kan ontstaan.

Kenmerken

  • Inklembeveiliging tot veiligheidsklasse PLd
  • Op elke lengte leverbaar op maat
  • Serieschakeling mogelijk tot 20 meter op een enkel veiligheidsrelais
  • Leverbaar met connectoren voor vereenvoudigde montage

Toepassingen van drukgevoelige lijsten

  • Inklembeveiliging
  • Beveiliging tegen beknelling bij beweegbare machineafscherming
  • Aanrijdbeveiliging voertuigen bij lage snelheden
  • Aanrijdbeveiliging zijkanten van autonome voertuigen en AGV