Werkplek Informatie Kaart

Op het SDS van een gevaarlijke stof staan diverse zaken zoals de gevaren voor de gezondheid bij het gebruik van de stof, de maatregelen om de blootstelling te beperken, het gebruik van PBM’s en de maatregelen bij een calamiteit. Op de plaats van de arbeid is veelal het SDS niet beschikbaar of zit deze nog ongelezen in plastic op de verpakking. Als werkgever ben je vanuit de Arbowet en het Arbobesluit verplicht de werknemers voldoende onderricht (lees informatie en instructie) te geven zodat ze de werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren. Een SDS is een complex document en bevat vaak veel informatie, werknemers hebben geen interesse op dit te lezen of begrijpen het jargon in de SDS niet. Om te waarborgen.

Toont 1 product

Borgen van informatie en instructie bij het werken met gevaarlijke stoffen

Op welke manier zorgt een werkgever dan dat werknemers voldoende kennis van maatregelen die blootstelling beperken hebben. En hoe welke maatregelen genomen moeten worden en met welke PBM’s. Tijdens elk werk gaat wel eens wat mis, bij gevaarlijke stoffen kan helaas een klein incident leiden tot een grote calamiteit. Door bij het morsen en lekken van een stof duidelijke instructies te geven kan een incident in de kiem worden gesmoord. Een klein incident op een veilige manier verder verkleinen is altijd beter dan genezen.

Via een Werkplek Informatie Kaart kan geborgd worden dat er voldoende informatie gegeven is en dient de kaart als ondersteunend hulpmiddel de gegeven instructie. Het opstellen en plaatsen van werkplek informatie kaarten is een goede manier om de informatie vanuit de SDS en VIB te samen te vatten en leesbaar te maken voor de werknemers.

Kenmerken

  • Bevat informatie over de gevaren van de stof
  • Bevat informatie over veilige werkwijze
  • Bevat informatie over dragen van PBM’s
  • Bevat informatie over blootstelling
  • Bevat informatie over wat te doen bij een calamiteit

Toepassingen van een werkplek Instructie Kaart gevaarlijke stoffen

  • Werkplekken waar chemische reacties kunnen voorkomen
  • Werkplekken waar gevaarlijke stoffen afgetapt worden
  • Werkplekken waar ADR-stoffen overgepompt worden
  • Werkplekken met veel wisseling in bedienend personeel