CE-keuring aangepaste machines en refit

Bij nieuwe machines is het vanzelfsprekend dat deze voorzien worden van CE-Markering maar wat nu als het een aanpassing is op een bestaande machine? In hoeverre is de CE-Markering van de oorspronkelijke machine na de aanpassing nog dekkend en welke aansprakelijkheid ligt bij welke partij bij een inspectie of arbeidsongeval?

Toont 1 product

Er zijn fabrikanten die in de gebruiksaanwijzing vermelden dat bij elke aanpassing de conformiteit opgeheven wordt en alle risico’s bij de partij komen te liggen die de wijziging aanbrengt. Dit ligt wat genuanceerder want iedereen begrijpt dat het plaatsen van een signaaltoren op de machine niet een ingrijpende wijziging is waardoor de conformiteit vervalt. De term ingrijpende wijziging heet ook wel significante wijziging en doelt op een dergelijke aanpassing dat de toenmalige fabrikant niet kan instaan voor de aanwezige risico’s die de aangepaste machine bevat. Dit is juridisch juist, de CE-markering is gebaseerd op een totaal andere opstelling of totaal andere functie of uitvoering.

Wat het CE-markeringsproces van een aangepaste machine lastig maakt is de scheidslijn tussen oud en nieuw, geen fabrikant wil verklaren dat de machinedelen die niet zelf zijn gebouwd of geconstrueerd voldoen aan de eisen. Dit kan ook pas getoetst worden als het Technisch Constructie Dossier (TCD) van de oorspronkelijke fabrikant beschikbaar is. Aangezien het TCD strikt voorbehouden is aan de fabrikant vanwege Intellectueel Eigendom en de wettelijke instanties als enige mogen inzien zal het beschikbaar hebben van deze gegevens vrijwel nooit voorkomen.

In de praktijk komen dergelijke situaties dagelijks voor, er worden machine samengebouwd, aangepast, omgebouwd en voorzien van nieuwe functies en besturingen. Het uiteindelijke resultaat is een machine of samenstel die weliswaar de gevraagde taken uitvoert maar waarvan geen enkele partij verklaart dat het geheel volgens de eisen is en daarmee als veilig arbeidsmiddel beschouwd kan worden. Als iedereen naar elkaar gaat wijzen bij de vraag wie verantwoordelijk is voor de CE-markering na aanpassing biedt een CE-toets en CE-keur duidelijkheid. Met onze ervaring bepalen we de machinegrenzen van het samenstel van machines, voltooide en onvoltooide machines, geïmporteerde machines van buiten de EU-landen of omgebouwde machines.

Dit proces van CE-markeren is op een andere manier dan het proces van een geheel nieuwe machine, zeker bij samenstellen van incomplete en complete machines en voor onderling verbonden machines.

Deze CE-begeleiding vraagt geen voorkennis over de machines of machinedelen, een fabrikant die geen informatie wil delen of een fabrikant die niet meer bestaat zijn geen redenen om het CE-markeren over te mogen slaan. Als experts weten we in alle gevallen welke stappen gevolgd moeten worden om te komen tot de conformiteit van de eindmachine die voldoet aan alle noodzakelijke veiligheids- en gezondheidseisen.

Door de opbouw van een Technisch Dossier kan aantoonbaar gemaakt worden waardoor het vermoeden van overeenstemming omgezet is naar een verklaring van overeenstemming.

Kenmerken

  • CE-her markering van aangepaste of refit machines
  • Deel CE-markering over aanpassing
  • Conformiteit van buiten-EU import machines
  • CE proces gegarandeerd volgens wetgeving

Toepassingen van CE-markering aangepaste, refit en geïmporteerde machines

  • CE-Markering en Conformiteit buiten EU geïmporteerde machines
  • Conformiteit bij verandering van machines
  • Bepalen conformiteit bij samenstellen van aangepaste machine