Terminologie - Gecertificeerde fail-safe signaleringen

  • Home
Gecertificeerde fail-safe signaleringen
Bij bedrijfskritische processen zoals lekdetectie, gasdetectie, machine inschakeling of andere toepassingen kan gegarandeerd worden dat het waarschuwingssignaal gegeven wordt.
Onzichtbare gevaren zoals hitte, straling of giftige gassen kunnen aanwwezig zijn zonder dart de omstander hier erg in heeft. Van belang is dan niet alleen dat het waarschuwingssignaal gegeven wordt, net zo belangrijk is om te waarborgen dat het waarschuwingssignaal over is gekomen en en gevaarzetting geweken is.

Een lamp die zichzelf controleert
De signaalgevers voldoet aan Pl d (EN 13849-1) en SIL2 volgens IEC 62061. Hierdoor is controle op de werking van de signaalgevers gewaarborgd. Ook is het mogelijk om de veiligheidsclassificatie   
Bij het geven van een waarschuwingssignaal, dit kan een licht of geluidsignaal zijn, wordt fail-safe gecontroleerd of het signaal daadwerkelijk is verzonden en teruggekoppeld aan de signaalgever. De werking hoeft niet meer periodiek getest te worden.

Waarschuwingssisgnaal bij onzichtbare gevaren
Er zijn situaties waarbij de werking van een lamp gegarandeerd moet zijn zoals bij straling uit een röntgenapparaat, als de lamp brandt, is er straling aanwezig. Ook kan bij aanwezigheid van gevaarlijke gassen of hitte het vitaal zijn dat niet alleen het waarschuwingssisgnaal gegeven is maar zeker dat het waarschuwingssisgnaal over is gekomen. Het falen van een dergelijk waarschuwingssisgnaal kan leiden tot levensgevaarlijke situatie

Op het moment dat zo'n lamp kapot gaat, of een storing bevat, is het erg belangrijk dat het röntgenapparaat niet werkt, dit om overmatige straling aan personeel te voorkomen.