Beveilig machines zonder hekwerk en machinekappen

Als beveiliging tegen bewegende machineonderdelen wordt vaak een kap geplaatst of een gaaspaneel.

Beveilig machines zonder hekwerk en machinekappen

Voor onderhoud is het handig dat de kap opengemaakt kan worden, maar dan moet de kap weer voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar die detecteert of de kap openstaat. Afscherming kan belemmerend werken bij onderhoud, zeker bij revisies.

Kortom, de veiligheidsoplossing voor machineveiligheid ‘bijt’ de oplossing voor efficiënt onderhoud. Met een lichtscherm kan een zone beschermd worden tijdens productie terwijl bij stilstand het onderhoud zonder belemmeringen uitgevoerd kan worden.

Met een lichtscherm kan elk gevaarlijk machinegedeelte tot 40 meter beveiligd worden zonder dat er iets op de vloer gemonteerd hoeft te worden.

Voordelen zijn nog meer:

  • Snelle en eenvoudige plaatsing

  • Beveiliging van grote gebieden mogelijk

  • Hoekbeveiliging met spiegelmodules mogelijk

Lichtschermen zijn twee verticaal geplaatste veiligheidscomponenten waarvan een deel de zender en de ander de ontvanger is.

In de zender zijn zenddiodes geplaatst die continu een onzichtbaar infrarood licht uitzenden. In de ontvanger zijn eveneens ontvangstdiodes geplaatst die het uitgezonden infrarode licht opvangen.