Terminologie - Handling systemen - AGV

  • Home
Een AGV (afkorting voor Automatic Guided Vehicle) worden ingezet wanneer er een grotere afstand overbrugd dient te worden en op diverse lokaties producten afgezet moeten worden.

Anders dan een traverse wagen kan de AGV overal haar startpunt hebben en dus niet altijd op het uiteinde van een rollen- of kettingbaan. Vanuit elk punt in een productieomgeving of magazijn kan lading naar verschillende vervolgpunten voor het transport worden gebracht.

Aanrijdgevaar door onvoorspelbare route
Een traversewagen wordt meestal geleid door een rails of via geleide wieltjes die langs een profiel lopen terwijl een AGV zelfstandig door de omgeving rijdt. De onvoorspelbaarheid van de weg die de AGV aflegt biedt vaak risico’s door aanrijdgevaar voor voetgangers.    
 
Al dit soort handling systemen geven vaak risico’s voor de gebruiker, Inrato assisteert u als machinebouwer om uw AGV veilig en onder CE uit te leveren. Met laserscanner, druklijsten of veiligheidbumper. Ook adviseren wij in de levering van veiligheidscomponenten bij een re-fit, RI&E of machineveiligheid upgrade.