Inductieve lus

Een inductielus, ook wel detectielus of inductieve lus genoemd,  is een kabel van koperdraad verzonken in de vloer waarmee met behulp van luscontroller een voertuig kan worden waargenomen. De aanwezigheid van het metaalhoudende voertuig op de lus verstoort het magnetisch circuit, waardoor het voertuig gedetecteerd wordt. Personen verstoren het magnetisch circuit niet zodat in de elektronica detecteert dat het geen voertuig betreft.

Indien er met een heftruck producten af- en op een rollenbaan gezet moet worden zonder dat het noodstopcircuit van de inloopbeveiliging bedient wordt, kan gebruik gemaakt worden van inductieve lusdetectie als signaal voor muting.

Muting door magnetisme
Het onderscheid tussen personen en goederen wordt bij inductieve lusdetectie gemaakt door het magnetische veld dat een stalen object als een heftruck maakt in tegenstelling tot een persoon. Na het verlaten van de zone door de heftruck is de inloopbeveiliging, zonder manuele reset, direct weer actief.

Ongevoelig voor vervuiling
Doordat de inductieve lus in de vloer gefreesd wordt, is deze ongevoelig voor vocht, stof en beschadiging.

Rechtstreekse aansluiting op inloopbeveiliging
De inductieve lusdetector kan direct op de inloopbeveiliging aangesloten worden middels connectoren.

Kenmerken
* Absolute scheiding tussen personen en heftrucks
* Muting zorgt voor automatisch proces zonder noodstops
* Niet te overbruggen door medewerkers zonder gereedschap
* Ongevoelig voor stof en vuil
* Rechtstreekse aansluiting op de inloopbeveiliging