Investeer in veiligheid voor medewerkers en voorkom boetes bij een ongeval of inspectie

  • Home
  • Nieuwsoverzicht
Investeer in veiligheid voor medewerkers en voorkom boetes bij een ongeval of inspectie

Onlangs maakte de Nederlandse Arbeidsinspectie het Arbeidsinspectie Meerjarenplan 2023-2026 bekend. Daarin staat welke arbeidsrisico’s de komende jaren prioriteit krijgen.

 

Hieronder de speerpunten waarop de Arbeidsinspectie actief zal gaan controleren. Dit controleren zal gebeuren aan de hand van de verplichte actuele Risico Inventarisatie. Bij overtreding zullen, na jaren van waarschuwen, er eerder boetes uitgedeeld worden.

 

Speerpunten waarop de Arbeidsinspectie gaat toetsen de komende jaren:

 

- Onveiligheid op de werkplek;

 

- Ongeval met een machine; ongewild contact met een voorwerp, val van hoogte, aanrijdgevaar, ongeval als gevolg van werken onder overdruk;

 

- Blootstelling aan gevaarlijke stoffen: kankerverwekkende, mutagene (inclusief asbest), reproductietoxische, sensibiliserende, irriterende en neurotoxische stoffen.

 

Zorg voor uw medewerkers en voorkom leed door ongevallen en blootstelling.

 

Inrato zorgt samen met u voor een veilige werkomgeving die werkbaar blijft en ook voldoet aan de wettelijke eisen.

Dan kunt u blijven ondernemen en winst maken en ook voldoen aan de eisen.

 

Download hier het meerjarenplan van de Arbeidsinspectie