Kemler-code-606 

  • Home
Kemler code of gevaarsidentificatiecode zoals gebruikt in Het Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route’ (kortweg A.D.R.) waar het gaat om een stof die voldoet aan de omschrijving van een infectueuze stof 639 giftige stof, brandbaar (vlampunt niet hoger dan 60 °C), die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie.