Terminologie - Keuringsplicht hef-en hijsmiddelen

  • Home
Periodieke inspectie en keuring van hijsgereedschappen
 
Net als andere arbeidsmiddelen dienen hijsgereedschappen regelmatig geïnspecteerd en gekeurd te worden. Hetzelfde geldt voor hulpmiddelen ‘onder de haak’ zoals kleminrichtingen en hijsbanden. Hierdoor worden ongevallen met hijsmiddelen voorkomen.
 
Er bestaat al lange tijd een keuringssysteem voor hijsgereedschappen, iets dat naast wettelijk verplicht is ook verplicht is gesteld door onder andere verzekeraars.  
 
Bij regulier gebruik op een vaste locatie is wettelijk vereist dat jaarlijks een deskundige deze middelen inspecteert en zonodig beproefd. Deze deskundige beschikt hiervoor over de benodigde uitrusting
 
Bij intensief gebruik of gebruik op diverse locaties is het aan te raden de inspectieperiode te verkorten volgens de door de fabrikant in de gebruikshandleiding opgenomen voorschriften.