Terminologie - Parallel muting

  • Home
Parallel muting

Configuratie waarbij de muting stralen parallel geconfigureerd zijn zodat de stralen evenwijdig met het hoofdlichtscherm lopen. Slechts op het moment dat de volgorde van verbreken een juiste cyclus geeft zal het lichtscherm in muting conditie gaan. Parallel muting wordt ook wel evenwijdige muting genoemd.