Terminologie - Reset

  • Home
Het signaal om een veiligheidscomponent of besturingselement aan te geven om na een (nood)stop of spanningsonderbreking weer naar een actieve status te gaan. Bij de reset van een veiligheidscomponent dient de bediening van de reset overzicht te geven op de situatie (lees gevarenzone) zodat een machine of installatie niet gereset wordt indien er zich personen in de gevarenzone bevinden.