Terminologie - Akoestische signaalgever

  • Home
Een signaalgever zoals een zoemer, electronische sounder, luchthoorn of sirene welke door middel van geluidssignalen een waarschuwingssignaal geeft.