Terminologie - Contactblok

  • Home
Onderdeel van een (veiligheids)schakelaar waarbij de aansluitkabel op de aansluitklemmen gemonteerd wordt. Bij veiligheidschakelaars zijn de interne contacten gedwongen uitgevoerd. Dat wil zeggen dat bij een verlies van spanning of defect de contacten door een veer in een nulstand teruggeduwd worden. Vaak zijn een of meerdere NO (normally open, normaal geopend) en/of NC (normally closed, normaal gesloten) contacten. Een contactblok wordt ook wel schakelelement genoemd.