Terminologie - Db

  • Home
Afkorting voor decibel, de eenheid voor de geluidssterkte. Er zijn meerdere manier om geluidssterkte te meten (de letter achter dB geeft de manier van geluidmeting aan)  maar meestal word dB(A) gebruikt aangezien er een direct verband is met de menselijke waarneming. Bij akoestische signaalgevers als zoemers, sirenes en (lucht)hoorns zegt de dB waarde iets over de sterkte en reikwijdte van het signaal. Vaak wordt ook aangegeven hoeveel decibel bijvoorbeeld een zoemer geeft op 1 meter afstand.