Terminologie - DC

  • Home
Afkorting voor het Engelse Direct Current. De Nederlandse vertaling is gelijkspanning waarbij de nul en spanningsgeleider geen vaste ader hebben aangezien ze continu wisselen.  Wordt ook vaak vermeldt als VDC.