Terminologie - Floating blanking

  • Home
Blanking is het uitschakelen van een aantal stralen in een lichtscherm. Hierdoor is mogelijk om een zone waarbij er producten of kabels door het lichtscherm gaan tocht beveiligen met een lichtscherm. Bij floating blanking wordt vooraf een gedefinieerde zone van stralen geblanked, onafhankelijk van de positie in de detectiezone.  Indien één of meerdere stralen buiten de vooraf gedefinieerde floating zone verbroken worden, zorgt het lichtscherm alsnog voor een noodstop.