Terminologie - HACCP

  • Home
Afkorting voor HazardAnalysis and Critical ControlPoints, is een veelgebruikte risico-inventarisatiemethode in de voedselverwerkende sector. Bij deze methode ligt de focus op het minimaliseren van de kans op besmetting met onder andere bacterieen, schoonmaakmiddelen, smeermiddelen, corrosie en andere ongewenste stoffen en middelen. De Nederlandse vertaling is: Gevarenanalyse en kritische controlepunten.