Terminologie - Maaswijdte

  • Home
Afstand van de openingen in gaaspanelen bij machineafscherming door hekwerken. De maaswijdte bepaald onder andere de veiligheidsafstand tussen de positie van het hekwerk en de gevarenzone aangezien lichaamsdelen als vingers door het hekwerk gestoken kunnen worden.