Terminologie - T-muting profiel

  • Home
Het T-muting profiel heeft de vorm van een omgekeerde T waarbij aan beide kanten een mutebalk aanwezig is met een muting fotocel. Het T-muting profiel wordt toegepast voor de beveiliging van machines waarbij producten zowel in- als uitgevoerd worden zonder noodstop. Bij het betreden van personen richting de machine volgt wel een noodstop zodat personen niet de onveilige zone kunnen bereiken.  De muting fotocellen in de T-muting profielen kunnen zowel kruislings (cross-beam) als evenwijdig (parallel beam) aangesloten te worden. Bij machines waarbij producten slechts uitgevoerd moeten worden, kan ook L-muting profiel toegepast worden.