Terminologie - Veiligheidsafstand

  • Home
Afstand tussen de plaatsing van een veiligheidscomponent en de gevarenzone, te berekenen volgens een formule. Een juiste veiligheidsafstand zorgt ervoor dat bij het betreden van de gevarenzone, de bewegende delen tot stilstand zijn gekomen voordat men deze kan bereiken. De formule voor het bereken van de veiligheidsafstand houdt rekening met zaken als reactietijd van het veiligheidscomponent, verplaatsingssnelheid van lichaamsdelen, penetratiediepte en oplossend vermogen voor de juiste afstand.