Terminologie - Zender-ontvanger fotocel

  • Home
Enkele straal van infrarood licht om producten te detecteren. Het principes van de trough beam fotocel is dat het uitgezonden infrarood licht wordt ontvangen door een ontvanger zodat bij het verbreken van de straal de fotocel detecteert dat een product aanwezig is. Aan zowel de kant van de zender als de ontvanger zal een kabel naar de besturing gelegd moeten worden. Engelse vertaling van zender-ontvanger fotocel is through beam photocel